Frota

Frota 

TurismoBMW F850 GS ou similar

Grupo MOTO F850GS

TurismoBMW R1250 GS ou similar

Grupo MOTO R 1250GS

TurismoBMW R1250 RT ou similar

Grupo MOTO R 1250RT / GSA